Privacy Verklaring

Privacy- en cookiesverklaring

1. Hoe verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verzamelen persoonsgegevens wanneer u één van onze diensten afneemt en om het gebruik van de diensten mogelijk te maken. U moet bij uw eigen online omgevingen kunnen en we moeten ook zorgen dat er geen onbevoegden bij uw omgevingen kunnen komen. We verzamelen ook gegevens wanneer u informatie opvraagt, een vraag stelt, reageert op onze website of op een andere manier met ons in contact treedt.

2. Welke persoonsgegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen contactgegevens zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en bankgegevens, gegevens met betrekking tot het gebruik van onze diensten. We slaan ook op wanneer en waarover we contact met u hebben gehad, bijvoorbeeld wanneer u een vraag stelt. In aanvulling op de persoonsgegevens die je zelf verstrekt aan ons, kunnen wij aanvullende persoonsgegevens verzamelen, vastleggen en verwerken over jouw gebruik van onze diensten en website(s). Afhankelijk van de diensten die je bij ons afneemt, bewaren we verkeers- en locatiegegevens. Het gaat om gegevens over uw communicatie, maar niet de communicatie zelf. Dus niet de inhoud van een e-mailbericht, maar wel de omvang en of er eventuele bijlagen bij zaten.

3. Waarom verzamelen wij persoonsgegevens?
Wij verwerken persoonsgegevens om onze diensten te leveren. Dit zijn wij ook wettelijk verplicht. We slaan gegevens op om te leveren, een account aan te maken, te factureren en in het kader van die dienstverlening met u te
communiceren. We hebben uw gegevens ook nodig bij het verwerken van vragen, klachten en terugvorderingen. Wij slaan ook andere verkeers- en locatiegegevens op om je gebruik te kunnen laten maken van onze diensten en om deze te factureren. Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang deze nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren), omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit onze beroepsvereniging.

4. Uw persoonsgegevens en derde partijen
Wij verkopen uw persoonsgegevens nooit aan derde partijen. Wel delen we soms persoonsgegevens binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is om de door u gevraagde dienst te kunnen leveren. We maken ook gebruik van systemen of diensten van leveranciers, waarbij het mogelijk is dat de leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Hierbij kunt u denken aan incassosoftware, loonadministratie software en boekhoudsoftware.

In alle gevallen zorgen wij ervoor dat deze partijen voldoende waarborgen bieden op het gebied van privacybescherming en beveiliging. Zo zijn ze aangesloten bij de EU-US privacy shield, of hebben wij contractueel afspraken gemaakt over een juiste bescherming van privacy (verwerkersovereenkomst).

5. Jouw rechten
U kunt altijd zonder kosten inzicht krijgen in uw gegevens die door ons worden verwerkt en uw gegevens desgewenst aanpassen. Als u wilt, bijvoorbeeld omdat u deze wilt doorgeven aan een andere instantie, kan u uw contact-, adres en bankgegevens van ons in een machineleesbaar formaat krijgen. Ook kan u bezwaar maken tegen het ontvangen van gerichte informatie over onze dienstverlening die we u per e-mail, telefoon, post en/ of SMS of via WhatsApp toesturen. Als u van één van deze mogelijkheden gebruik wilt maken, neem dan contact met ons op.

U mag ons ook vragen om uw gegevens uit onze database te wissen. Realiseert u wel dat wij hier niet altijd gehoor aan mogen geven. Als u bijvoorbeeld klant bent (geweest) vereist de belastingdienst dat wij overeenkomsten minstens 7 jaar bewaren. Ook zijn wij wettelijk verplicht verkeers- en locatiegegevens een bepaalde tijd te bewaren.

6. Hoe beveiligen wij uw gegevens
Wij monitoren en beveiligen al onze producten en diensten zichtbaar en onzichtbaar tegen misbruik en fraude. Wij zijn ook groot voorstander van responsible disclosure, waarbij we gewezen worden op mogelijke zwakheden in onze beveiliging.

Wij schakelen bij de uitvoering van de dienstverlening, bijvoorbeeld webdevelopment, derden in. Voor zover deze derden bij het uitvoeren van de betreffende diensten uw gegevens verwerken, doen zij dit in hoedanigheid van verwerker voor ons. Wij hebben technische en organisatorische maatregelen getroffen om te verzekeren dat je gegevens uitsluitend voor bovenstaande doeleinden worden verwerkt. De betreffende dienstverlener ontvangt van ons alleen de noodzakelijke gegevens en de dienstverleners worden verplicht om jouw persoonsgegevens te beschermen. Met al onze verwerkers sluiten wij overeenkomsten waarin wij dit expliciet opnemen.

7. Cookies
Wij plaatsen cookies wanneer u onze website bezoekt. Dankzij deze cookies hoeft u niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer u bij ons terugkomt. Bovendien helpen ze ons inzien hoe u onze sites gebruikt en hoe wij de boel beter en klantvriendelijker kunnen maken. Ze helpen ons ook om de website te beveiligen. En we gebruiken ze niet voor gerichte reclame. Hieronder leest u welke soorten cookies je bij ons tegen kunt komen.

Functionele cookies: Onder meer om uw login te onthouden en om fraude tegen te gaan.

8. Vragen
Als u vragen of opmerkingen hebt over dit privacy statement horen we die natuurlijk graag. Laat het weten via ons contactformulier.

9. Wijziging van privacy statement
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.

Vragen?

Chat openen