Inloggen

Nieuws

Home  /   Nieuws

TOESLAG KINDEROPVANG BLIJFT VIA OUDERS GAAN

Verbeteringen bij de Belastingdienst

Het was eigenlijk de bedoeling dat de toeslagen vanaf 2020 via de overheidsinstantie DUO meteen naar de organisaties voor kinderopvang zouden gaan. Maar dit plan is nu afgeblazen. Het kabinet stelt dat door verbeteringen bij de Belastingdienst de verandering niet meer nodig is. De verbeterde dienstverlening van de fiscus rond de kinderopvangtoeslag moet er toe leiden dat minder ouders hoge bedragen moeten terugbetalen. Dat veroorzaakt bij een groep ouders namelijk financiële problemen, vooral bij ouders met lage inkomens en een wisselend inkomen. ”Ouders met hoge terugvorderingen kunnen we ook helpen door meer en beter maatwerk in de dienstverlening van de Belastingdienst”, aldus verantwoordelijk staatssecretaris Tamara van Ark.

Zorgen

Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK), die 30 procent van de markt zegt te vertegenwoordigen, vindt het verbijsterend dat de plannen niet worden doorgezet. Het nieuwe systeem van directe financiering zou veel zorgen bij ouders wegnemen, stelt de vereniging. ”Ouders zouden meer zekerheid hebben gekregen over hun recht op toeslag, het aantal terugvorderingen zou flink afnemen”, aldus BMK.

Samenwerkende Zelfstandigenorganisaties: Wet DBA moet van tafel

Samenwerkende Zelfstandigenorganisaties pleiten in een brief aan informateur Schippers voor een wettelijke status voor zzp’ers wat wordt vastgelegd in een Verklaring Zelfstandig Ondernemer (VZO) bij de Kamer van Koophandel (KvK). Daarnaast willen de belangenorganisaties dat de Wet DBA van tafel gaat en dat de fiscale ondernemersfaciliteiten worden behouden.

Schijnzelfstandigen begeleiden

Volgens de Zelfstandigenorganisaties Platform Zelfstandig Ondernemers (PZO), Stichting ZZP Nederland en Zelfstandigen Bouw zijn er op dit moment ongeveer 900.000 huishoudens waarvan het inkomen als zelfstandig ondernemer wordt verdiend. Maar er is ook een groep van 400.000 oud-werknemers die gedwongen zzp’ers zijn en zij vormen een groot deel van de groep schijnzelfstandigen. Volgens de organisaties draagt de Wet DBA niet bij aan het tegengaan van deze schijnzelfstandigen. Sterker nog, ze willen dat de wet definitief van tafel gaat. De overheid kan volgens hen deze groep beter begeleiden naar een baan als werknemer en hun WW-rechten voor een bepaalde duur doen herleven. Dit komt de arbeidsmarkt ook ten goede omdat de schijnzelfstandigen hun hoofd boven water proberen te houden en bijna elk tarief van opdrachtgevers aanvaarden. Volgens de belangenorganisaties hebben de echte zelfstandigen hier last van.

Verklaring Zelfstandig Ondernemer

In de Wet DBA is opgenomen dat zowel de zelfstandige als de opdrachtgever verantwoordelijk zijn voor de arbeidsrelatie die zij met elkaar aangaan. Mocht de Belastingdienst na controle toch vinden dat er sprake is van dienstbetrekking, dan moeten beide partijen de boetes en naheffingen betalen. Bij de VAR was dat alleen de verantwoordelijkheid van de zzp’er. Dit deel van de uitwerking van de Wet DBA zorgt voor onzekerheid bij opdrachtgevers en zzp’ers. Volgens de Zelfstandigenorganisaties worden fictieve dienstbetrekkingen uitgesloten als de oud-werknemers weer in dienst gaan bij een werkgever. De ondernemers die bewust kiezen voor ondernemerschap verdienen het volgens de organisaties om gerespecteerd te worden binnen hun eigen wettelijke kader. Volgens hen krijgen opdrachtgevers op deze manier er weer vertrouwen in om zzp’ers in te zetten. Deze keuze wordt formeel bevestigd in de Verklaring Zelfstandig Ondernemer, die bij inschrijving in het Handelsregister wordt afgelegd en mede de basis vormt voor fiscale status van ondernemer. De essentie van het ondernemerschap, het willens en wetens voor eigen rekening en risico werken, is uitgangspunt van deze verklaring.

Goede opdrachtgever

Aan de andere kant is ook de opdrachtgever verplicht om zich als goed opdrachtgever te gedragen, aldus de Samenwerkende Zelfstandigenorganisaties. Dat betekent ook dat opdrachtgevers bereid moeten zijn om voor opdrachten een eerlijk tarief te betalen en op een open manier aan te besteden. Nu vormen met name overheden een groep van opdrachtgevers die een neerwaartse spiraal leiden, zeggen de organisaties. ‘Niets staat hen in de weg om dit anders te doen. Het vraagt niet om wetgeving. De overheden kunnen immers, als het gaat om goed opdrachtgeverschap, vrijwillig moreel en feitelijk leiderschap tonen. De markt volgt dan.’

Knelpunten oplossen

Verder pleiten de belangenorganisaties er in de brief voor om de werkgeversrisico’s, zoals het ontslagrecht en loondoorbetaling bij ziekte, te beperken en te verlagen om zo drempels weg te nemen. Ze willen de WWZ in positieve zin bijstellen waardoor schijnconstructies blijvend worden voorkomen. Daarnaast willen ze dat de fiscale ondernemersfaciliteiten blijven behouden, zoals de zelfstandigen aftrek, scholingsaftrek en de mkb winstvrijstelling. Tot slot willen de organisaties geen verplichte afdekking inkomensrisico’s pensioen en arbeidsongeschiktheid. Wel willen ze een toegankelijke voorziening en fiscale mogelijkheden om eigen vermogen via de zelfstandigenrekening te beheren.

Met de brief hoopt de Samenwerkende Zelfstandigenorganisaties deze punten op de agenda te plaatsen van de formatiebesprekingen.

Toeslagen 2015 verkeerd berekend

De definitieve berekening van de toeslag 2015 die is berekend op 3 maart 2017, is onjuist. Dat meldt de Belastingdienst. Het bedrag klopt niet doordat de dienst de toeslag op basis van onjuiste inkomensgegevens heeft berekend. Deze toeslagen worden opnieuw bekeken.

Foutieve berekening

Bij een aantal mensen heeft de Belastingdienst de toeslag op basis van onjuiste inkomensgegevens berekend. Ze hebben rekening gehouden met het niet-Nederlandse inkomen, maar de overige inkomsten niet meegeteld. Dit is misgegaan bij de berekeningen van 3 maart 2017.

Nieuwe berekening

De Belastingdienst gaat het opnieuw berekenen en stuurt de betreffende mensen een nieuwe brief met een nieuwe definitieve berekening.

Belastingdienst start proef met nieuwe inlogmethoden

De Belastingdienst is opnieuw een proef gestart met nieuwe inlogmethoden op MijnBelastingdienst. De proef houdt in dat belastingplichtigen nu ook kunnen inloggen met iDIN en Idensys. In totaal kunnen 300.000 mensen aan de proef meedoen. De Belastingdienst wil op deze manier meer gemak bieden bij het doen van aangifte.

iDIN

iDIN is een inlogmethode via de bank. Als de belastingplichtige een bank heeft die iDIN ondersteunt, dan verloopt de inlogprocedure via de iDIN-inlogpagina van de bank. De volgende banken nemen deel: ABN AMRO, ASN Bank, ING, Rabobank, RegioBank, SNS Bank en Triodos Bank. De Belastingdienst geeft aan dat zij en de banken alleen informatie uitwisselen wat nodig is om in te loggen, dus geen financiële gegevens.

Idensys

Inloggen via Idensys kan ook. Met Idensys kan een belastingplichtige met één middel op meerdere sites inloggen, bijvoorbeeld een app of via sms. Deze inlogmiddelen ontwikkelde het bedrijfsleven samen met de overheid .

Meer mogelijkheden

Doel van de proef is in 2017 te onderzoeken of deze mogelijkheden, naast de DigiD, meer gemak, veiligheid en betrouwbaarheid kan bieden bij de digitale aangifte of bij het doorgeven van wijzigingen. DigiD blijft bestaan als publieke inlogmethode.

Nederlandse zzp’ers verwachten weinig van het pensioen

Nederlandse zzp’ers hebben aanzienlijk minder op papier staan en geregeld omtrent het pensioen dan zzp’ers in het buitenland. Dat blijkt uit onderzoek van verzekeringsmaatschappij Aegon. Nederlandse zzp’ers verwachten tot ver na het 65ste levensjaar te moeten werken of denken dat ze helemaal niet met pensioen kunnen.

Percentages

Aegon heeft onderzoek gedaan onder 1500 zzp’ers in vijftien landen in Europa, Azië en Noord- en Zuid-Amerika. Daaruit blijkt dat 55% van de Nederlandse zzp’ers een pensioenplan hebben, maar daarvan geeft 8% aan dat ook daadwerkelijk op papier te hebben. In vergelijk met andere landen, hebben buitenlandse zzp’ers meer op papier staan, namelijk 13%.

Reden

De reden dat zzp’ers in Nederland minder op papier zetten, minder geld opzij zetten voor hun pensioen en geen back-upplan hebben (28% in Nederland en gemiddeld 38% in andere landen), is omdat de Nederlandse zzp’ers verwachten dat ze veel langer moeten doorwerken dan tot het pensioen. 73% verwacht tot ver na hun 65ste te moeten doorwerken en een deel verwacht zelfs helemaal nooit met pensioen te gaan.

Pensioenregelingen

Verder komt in het onderzoek naar voren dat doordat er geen automatische pensioenregelingen voor zzp’ers in Nederland zijn, zoals wel voor werknemers, de meeste zzp’ers ook geen geld opzij zetten. Doordat ze onregelmatig inkomen hebben, gebeurd dat vaak niet.

Nederlandse economie houdt opgaande lijn vast

De Nederlandse economie is vorig jaar ‘verrassend krachtig’ gegroeid en lijkt de opgaande lijn ook de komende twee jaar vast te houden. Dat schrijft De Nederlandsche Bank (DNB) in een maandag gepubliceerd rapport. DNB schat de groei van het bruto binnenlands product (bbp) voor heel 2016 op circa 2,1%.

Verwachtingen

Dat is flink meer dan de 1,5% waar de centrale bank bij zijn vorige prognose in juni op rekende. De groei trekt volgens DNB dit jaar verder aan naar 2,3% en valt in 2018 iets terug naar een ‘nog steeds solide’ 1,7%.

Binnenlandse consumptie

De binnenlandse consumptie was afgelopen jaar de belangrijkste groeimotor, en blijft dat ook de komende twee jaar. Consumenten zien het zonnig in, mede dankzij een verder dalende werkloosheid en een aanhoudend herstel op de woningmarkt. ‘Een mooie basis voor het volgende kabinet om aan de toekomst te werken’, aldus DNB-directeur Job Swank.

Wensenlijstje DNB

DNB heeft wel een ‘wensenlijstje’ voor de regering die na de verkiezingen van maart het stokje overneemt. Zo blijft de toezichthouder hameren op een geleidelijke verdere inperking van de hypotheekrenteaftrek en een pensioenstelsel met meer ruimte voor individueel maatwerk.

Hollen en stilstaan

Al met al vindt Swank dat de Nederlandse economie er te veel een van hollen en stilstaan is. ‘Dat hebben we ook in de crisis gemerkt, de daling van het bbp was hier sterker dan in andere landen.’ Om de economie schokbestendiger te maken, is het verstandig om in goede jaren wat te sparen. ‘Maar daar zij we niet zo goed in’, aldus Swank.

AOW

Het pleidooi van sommige partijen om de AOW-leeftijd weer te verlagen naar 65 jaar, vindt Swank een erg slecht idee. ‘Buitengewoon jammer dat dit weer opkomt’, zei hij. ‘Iedereen weet dat dit miljarden gaat kosten, het is niet nodig en niet op te brengen.’ De verhoging is volgens hem juist een van de meest geslaagde hervormingen van de laatste jaren.

Kloof

DNB waarschuwt ook voor een kloof die dreigt te ontstaan door de grote toename van het aantal flexwerkers. Die vraagt volgens Swank om aanpassingen op het gebied van bijvoorbeeld belastingen en sociale zekerheid. ‘Het mag geen tegenstelling zijn tussen kwetsbaren en weerbaren’, zei hij.

Ontslagaanvraag nu volledig digitaal in te dienen

De ontslagaanvraag indienen kan op uvw.nl nu geheel digitaal. Hiervoor stelt UWV drie digitale formulieren beschikbaar. Dat meldt de Belastingdienst. Naast de formulieren deel A en B, is nu ook formulier deel C digitaal beschikbaar. Dit is het meest omvangrijke ontslagaanvraagformulier.

Fiscaal dienstverlener
Als u als fiscaal dienstverlener namens een klant ontslagen om bedrijfseconomische redenen wilt aanvragen, dan kunt u vanaf nu de gehele aanvraag met digitale formulieren regelen via het werkgeversportaal. Voor het werkgeversportaal heeft u als gemachtigde een account nodig.

Ontslag aanvragen
U kunt voor uw werknemer(s) ontslag aanvragen met het digitale formulier Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen deel A. Daarna vult u per werknemer het digitale formulier Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen deel B in. Met het digitale formulier Aanvragen ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische redenen deel C onderbouwt u uw aanvraag.

Voordelen digitaal formulier
Deel C is het meest omvangrijke ontslagaanvraagformulier. Het digitale formulier heeft als belangrijk voordeel dat u efficiënt door de voor u relevante vragen wordt geleid. Ook krijgt u toelichting per vraag en kunt u uw antwoord kwijt in meebewegende tekstvakken. Zo heeft u voldoende ruimte voor uw antwoorden.

Deel B vult u in voor elke werknemer voor wie u ontslag aanvraagt. Deel A en C vult u maar één keer per aanvraag in.

Page 1 of 41234>