Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Administratiekantoor Pattipawaej verzamelt de genoemde gegevens binnen het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) zoals vastgelegd.

Zorg ervoor dat u alle vragen naar waarheid invult. Doet u dit niet dan kan dat gevolgen hebben voor je aanmelding en inschrijving. Als u de gegevens niet naar waarheid hebt ingevuld, is Administratiekantoor Pattipawaej niet aansprakelijk voor de eventuele gevolgen daarvan.

Aan Administratiekantoor Pattipawaej is de grootst mogelijke zorg besteed. Desondanks kan Administratiekantoor Pattipawaej niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten, noch kunnen aan de inhoud rechten worden ontleend. Ook aan kennelijke fouten van de Administratiekantoor die leiden tot het foutief tonen van informatie in Administratiekantoor Pattipawaej kunnen geen rechten worden ontleend.

Administratiekantoor Pattipawaej toont links naar internetsites en informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites of informatiebronnen kan Administratiekantoor Pattipawaej niet aansprakelijk worden gesteld.

Administratiekantoor Pattipawaej is beveiligd tegen onrechtmatig gebruik of misbruik door gebruikers of derden. Administratiekantoor Pattipawaej kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane schade, veroorzaakt door misbruik of onrechtmatig gebruik in geval van overmacht. Administratiekantoor Pattipawaej houdt zich het recht voor om bij pogingen tot misbruik of onrechtmatig gebruik de plegers ervan aansprakelijk te stellen.

U bent zelf verantwoordelijk voor geheimhouding van uw inloggegevens. Voor de gevolgen van onrechtmatig gebruik daarvan door een ander is Administratiekantoor Pattipawaej niet aansprakelijk.

Vragen?

Chat openen